Helburuak

OROKORRAK

 • Lonjetan kontsumitzen duen gazte-kolektiboak aisialdian drogak kontsumitzeari lotutako arriskuak eta arrisku-kontsumoak murriztea.
 • Aisialdia lonjetan igarotzen duten eta konsumitzen ez duten gazteen erabakia indartzea.
 • Lonjaren opakutasunak okupatzaileengan eta auzo-komunitatean eragin ditzakeen arriskuak minimizatzea.

ESPEZIFIKOAK

1- Gazteen artean substantzien gehiegizko kontsumoa PREBENITZEA, arriskuak hobeto kudeatzeko informazio egiazkoa eta objektiboa eskainiz.

2- Pertsonak KONTZIENTZIATZEA kontsumoarekin lotutako arriskuez, eta kontsumoaren atzean dauden itxaropen eta arrazoien inguruan hausnartzera bultzatzea.

3- OHARTARAZTEA erabiltzaileei legez kanpoko substantzien osasun-kontrolik ez dagoela, eta ohartaraztea substantzia horiek aizundu egin daitezkeela.

4- Arriskuak murrizteko kontzeptuak ZABALTZEA, sexu-praktika seguruak barne, autozainketa-ohiturak hobetzea eta kontsumoaren legezko ondorioak ezagutzea.

5- BIZILAGUNEKIN BIZIKIDETZA HOBETZEA eta espazio eta neurri espezifikoekin lotutako eskubideak eta betebeharrak gogoratzea.

6- SUBSTANTZIA eta kontsumo-eredu berriei BURUZKO INFORMAZIO KUALITATIBOA ETA KUANTITATIBOA LORTZEA.

NOLA EGITEN DA?

 • Bi orduko hiru saio.
 • Drogak (legezkoak eta legez kanpokoak) erabiltzen dituzten 6 pertsona dituzten taldeak eratzen ditugu.
 • Kokalekuaren, eta pertsonen nortasunaren izaera anonimoa eta konfidentziala. Baita taldearen berezko ezaugarriena ere, eta laburbilduz, haien nortasuna arriskuan jar dezakeen esku-hartze espazioarena ere.
 • Taldeek konpromiso argia hartu behar dute parte hartzeko.
 • Lokal berriak, aurreko urteetan jarduera horretan parte hartu ez duten taldeak, nesken lokalak eta kalteberatasun handiko taldeak lehenetsiko dira.
 • Ziurrenik harremanetan jar gaitezkeen egunetan joaten gara herrira: jaiegunetan, asteburuetan, etab.
 • Udalak edo, behar izanez gero, atez atekoak eman diezazkigukeen kontaktuen bidez bilatzen dugu.
 • Aurreko urteetako edo herrian egindako beste jarduera batzuetako kontaktuak ere erabil ditzakegu: Testing, Botiltzar, etab.
 • Ustekaberen bat gertatuz gero, erakunde eskatzaileari jakinaraziko diogu.

Gakoak

 • Anonimoa, konfidentziala eta doakoa zerbitzuaren erabiltzaileentzat.
 • In situ analisi kualitatiboak: substantzia eta unean uneko aizuntzaile posibleak ezagutzea.
 • Talde bakoitzaren adinari eta motari egokitutako esku-hartzea.
 • Informazio-materialak eta arriskuak murrizteko materialak banatzea.
 • Hainbat gairen inguruko saioak: kontsumo arduratsua, aisialdiko aukerak, generoa eta drogak…
Envíaselo a alguien:
Share